Bohdaneč - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

 Název vyhlášky Vloženo

Účinnost

od 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o místním poplatku  za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška obce Bohdanče č.2/2019 o místním poplatku z pobytu

Obecně závazná vyhláška obce Bohdanče č. 3/2019 o místním poplatku ze psů

Vnitřní směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č.1/2017

Vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, třídění a odstraňování kom.odpadů - č.1/2015

 

Jednací řád zastupitelstva obce Bohdaneč

Obecně závazná vyhláška o stanovení MK pro daň z nemovitostí č.2/2009

Obecně závazná vyhláška o stanovení MK, pro daň z nemovitostí č.1/2008

Vyhláška o odpadovém hospodářství

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.01.2020

 

22.5.2017

15.1.2015

 

 

 1.1.2015

 

1.1.2009

 

1.1.2009

 

   
     

 

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

 

 

Oznámení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

 

Výběrová řízení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty