A picture

Poděkování Nadaci AGROFERTHasičský fondSDH Bohdaneč a Obec Bohdaneč v roce 2019 za přispění nadace Agrofert opravila a zrekonstruovala hasičskou stříkačku, která bude sloužit pro potřeby zásahové jednotky obce Bohdaneč, ale i pro závodní družstva v požárním sportu SDH Bohdaneč.

hhh

Unikátní kniha o historii Bohdanečska byla po šesti letech dokončena.

Kniha mapuje historii Bohdanče a okolních obcí, spousty historických materiálů, fotografií a map. Kniha má formát A3, má 704 stran a váží 6 kg.

Knihu je možno zakoupit na Obecním úřadě v Bohdanči, popřípadě zaslat poštou.

prezentace knihy - ukázka vybraných stran

Knihovna Bohdaneč

Obrazy Pavel Pícha

Kontakt: Pavel Pícha,

E-mail: pichapavel@email.cz
Web:   www.obrazy-pichapavel7.webnode.cz  

Římskokatolická farnost

Dřevařské centrum s.r.o.

MAS lípa pro venkov o.s.

VYUŽIJTE E-BOX

V budově Obecního úřadu v prostoru za vchodovými dveřmi byl umístěn tzv. E-Box, který slouží, jako sběrné místo pro vyřazená elektrozařízení.
Občané zde mohou vhazovat drobné elektrospotřebiče - např. kalkulačky, mobilní telefony, drobné počítačové vybavení apod.
POZOR : do E-Boxu nepatří zářivky a výbojky, baterie a akumulátory.

QR kód stránky

Mobilní aplikace

Navigace

Obsah

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

 Název vyhlášky Vloženo

Účinnost

od 

 

Vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, třídění a odstraňování kom.odpadů - č.1/2015

Jednací řád zastupitelstva obce Bohdaneč

Obecně závazná vyhláška č.1/2014 o místních poplatcích

Vyhláška o místním poplatku za sběr a likvidaci odpadu - 2013

Obecně závazná vyhláška o stanovení MK pro daň z nemovitostí č.2/2009

Obecně závazná vyhláška o stanovení MK, pro daň z nemovitostí č.1/2008

Vyhláška o odpadovém hospodářství

15.10.2014

15.1.2015

 

 1.1.2015

 1.1.2009

 1.1.2009

 1.1.2002

     

 

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

 

 

Oznámení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

 

Výběrová řízení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty